You are here: Home Home

เลือกซื้อ

เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 20 จาก 31

12V 1A Wall (5.5 x 2.5 mm.)

12V 1A Wall (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 100.00

Switching Adapter 12V 1A Wall mount Input AC 100 -240 V 50 - 6 Hz Output DC 12V 1A DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 1A Wall มอก. (5.5 x 2.1 mm.)

12V 1A Wall มอก. (5.5 x 2.1 mm.) ฿ 130.00

Switching Adapter 12V 1A Wall mount 5.5mm x 2.1mm มอก. TIS 1195-2536

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 2A (5.5 x 2.5 mm.)

12V 2A (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 180.00

Switching Adapter 12V 2A Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 2A DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 2A Wall (4.0 x 1.7 mm.)

12V 2A Wall (4.0 x 1.7 mm.) ฿ 120.00

Switching Adapter 12V 2A Wall 4.0x1.7mm Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 2A DC Plug size Ø 4.0 mm. x Ø 1.7 mm บวกใน ลบนอก

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 2A Wall (5.5 x 2.5mm.)

12V 2A Wall (5.5 x 2.5mm.) ฿ 120.00

12V 2A Wall 5.5x2.5mm Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 2A DC Plug size Ø 5.5 mm. x Ø 2.5 mm บวกใน ลบนอก

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 2A Wall มอก. (5.5 x 2.1 mm.)

12V 2A Wall มอก. (5.5 x 2.1 mm.) ฿ 195.00

Switching Adapter 12V 2A Wall mount 5.5mm x 2.1mm มอก. TIS 1195-2536 Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 2A

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 3A (5.5 x 2.5 mm.)

12V 3A (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 220.00

Switching Adapter 12V 3A Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 3A

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 5A (5.5 x 2.5 mm.)

12V 5A (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 280.00

ADP60-5A Switching Adapter 12V 5A Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 5A

[รายละเอียดสินค้า...]

12V 6A (5.5 x 2.5mm.)

12V 6A (5.5 x 2.5mm.) ฿ 350.00

Switching Adapter 12V 6A Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 12V 6A

[รายละเอียดสินค้า...]

14V 3A (5.5 x 2.5 mm.)

14V 3A (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 290.00

Switching Adapter 14V 3A DC Plug 5.5mm x 2.5mm

[รายละเอียดสินค้า...]

15V 1.25A Wall (5.5 x 2.5 mm.)

15V 1.25A Wall (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 140.00

Switching Adapter 15V 1.25A Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 15V 1.25A DC Plug size Ø 5.5 mm. x Ø 2.5 mm บวกใน ลบนอก

[รายละเอียดสินค้า...]

19V 3.42A (5.5mm X 1.7mm)

19V 3.42A (5.5mm X 1.7mm) ฿ 290.00

Replacement LITEON/ACER Notebook adapter Input AC 100-240V 1.5A 50/60Hz Output DC 19V 3.42A DC Plug size Ø 5.5 mm. x Ø 1.7 mm

[รายละเอียดสินค้า...]

19V 3.42A (5.5mm X 2.5mm)

19V 3.42A (5.5mm X 2.5mm) ฿ 290.00

Replacement LITEON/ACER Notebook adapter Input AC 100-240V 1.8A 50/60Hz Output DC 19V 3.42A

[รายละเอียดสินค้า...]

19V 4.74A (5.5 x 2.5 mm.)

19V 4.74A (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 340.00

Switching Adapter 19V 4.74A Switching Adapter Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 19V 4.74A DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm

[รายละเอียดสินค้า...]

24V 1.25A Wall (5.5 x 2.5 mm.)

24V 1.25A Wall (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 170.00

Switching Adapter 24V 1.25A Wall Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 24V 1.25A DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm

[รายละเอียดสินค้า...]

24V 3A (5.5 x 2.5 mm.)

24V 3A (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 290.00

Switching Adapter 24V 3A Model AP04214-UV Switching Adapter Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 24V 3A

[รายละเอียดสินค้า...]

24VDC to 12VDC

24VDC to 12VDC ฿ 350.00

Power Transformer 24Vdc to 12Vdc 20A

[รายละเอียดสินค้า...]

5V 2A Wall (4.0 x 1.7 mm.)

5V 2A Wall (4.0 x 1.7 mm.) ฿ 120.00

Switching Adapter 5V 2A Wall mount Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 5V 2A DC Plug 4.0 x 1.7mm.

[รายละเอียดสินค้า...]

5V 2A Wall (5.5 x 2.5 mm)

5V 2A Wall (5.5 x 2.5 mm) ฿ 120.00

Switching Adapter 5V 2A Wall Input: 100 to 240V AC, 400mA, 50 to 60Hz Output: DC 5V 2A DC Plug size Ø 5.5 mm. x Ø 2.5 mm บวกใน ลบนอก

[รายละเอียดสินค้า...]

5V 3A Wall (5.5 x 2.5 mm.)

5V 3A Wall (5.5 x 2.5 mm.) ฿ 160.00

Switching Adapter 5V 3A Wall mount Input AC 100 -240 V 50 - 60 Hz Output DC 5V 3A DC Plug size Ø 2.5 mm. x Ø 5.5 mm

[รายละเอียดสินค้า...]แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 20 จาก 31
ปรับปรุงล่าสุด: อาทิตย์, 24 มกราคม 2021 08:14