You are here: Home Home Switching Power Supply สวิทชิ่ง เพาวเวอร์ ซัพพลาย

Switching Power Supply สวิทชิ่ง เพาวเวอร์ ซัพพลาย

p12v_all_js

Switching Power Supply

INPUT 100 VAC - 240VAC

OUTPUT

5VDC 4.0A ( C-20-5 ) = 190 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

5VDC 10A ( C-50-5 ) = 350 บาท รายละเอียดสินค้า 

12VDC 2.1A ( C-25-12 ) = 190 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 

12VDC 5A ( C-60-12 ) = 240 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

12VDC 10A ( C-120-12 ) = 330 บาท (มีสวิทซ์เลือกไฟ 110V หรือ 220V) รายละเอียดเพิ่มเติม

12VDC 15A ( C-180-12 ) = 450 บาท (มีสวิทซ์เลือกไฟ 110V หรือ 220V รายละเอียดเพิ่มเติม

12VDC 20A ( C-250-12 ) = 650 บาท (มีสวิทซ์เลือกไฟ 110V หรือ 220 ) รายละเอียดเพิ่มเติม

12VDC 30A ( C-360-12 ) ( CW-360-12 ) = 750 บาท มีพัดลม (มีสวิทซ์เลือกไฟ 110V หรือ 220V ) รายละเอียดเพิ่มเติม

12VDC 30A ( S-360-12, HY-360-12 ) = 800 บาท มีพัดลม (มีสวิทซ์เลือกไฟ 110V หรือ 220V ) ใช้ได้กับเครื่องเสียงรถยนต์

12VDC 40A ( C-480-12 ) = 1,350 บาท มีพัดลม รายละเอียดเพิ่มเติม

15VDC 5A ( S-75-15 ) = 650 บาท รายละเอียดสินค้า NEW

24VDC 1.0A ( C-25-24 ) = 200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

24VDC 3A ( C-72-24 )= 320 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

24VDC 5A ( C-120-24 ) = 450 บาท ( มีสวิทซ์เลือกไฟ 110V หรือ 220V) รายละเอียดเพิ่มเติม

24VDC 10A ( C-250-24 ) = 650 บาท( มีสวิทซ์เลือกไฟ 110V หรือ 220V) รายละเอียดเพิ่มเติม

24VDC 15A ( S-360-24 ) = 980 บาท

24VDC 20A ( C-480-24 ) = 1,350 บาท มีพัดลม รายละเอียดเพิ่มเติม

*Switching Power Suppy ไม่เหมาะกับการนำไปใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์*

(เริ่ม 1 ธันวาคม  2561) ประกัน 6 เดือน ตามเงื่อนไขในหน้าวิธีการสั่งซื้อ
เดือนที่ 1 เสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
(กรณีที่ไม่มีรุ่นเดิมจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นที่กระแสเท่ากัน หรือสูงกว่าให้ครับ)
เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 6 รอเครมหรือซ่อมฟรีค่าแรงและอะไหล่

ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

ค่าส่ง Switching Power Supply R=ลงทะเบียน, EMS, Kerry Express กทม./ตจว.

1A - 4A ค่าส่ง R = 30 บาท หรือ EMS 60 บาท หรือ Kerry Express 50/60 บาท
4.1A - 9.9A R = 40 บาท หรือ EMS 80 บาท หรือ Kerry Express 80/100 บาท
10A - 19.9A R = 50 บาท หรือ EMS 100 บาท หรือ Kerry Express 100/120 บาท
20A ขึ้นไป R = 60 บาท หรือ EMS 120 บาท หรือ Kerry Express 100/120 บาท

Kerry Express นอกพื้นที่บริการเพิ่ม 50 บาท

รายละเอียดสินค้าและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสั่งซื้อ
ปรับปรุงล่าสุด: ศุกร์, 15 มกราคม 2021 17:06